Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Grzegorz Foryś

Socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym pracuje od 1999 roku. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Jagielloński (promotor: prof. dr hab. Hieronim Kubiak). Na tym samym Uniwersytecie zdobył stopień naukowy doktora (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Gorlach) oraz doktora habilitowanego.

Zawodowo zajmuję się problemami z zakresu socjologii zmiany społecznej, socjologii polityki,  socjologii ruchów społecznych i socjologii wsi. Autor między innymi: Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej (Wydawnictwo Naukowe Scholar); Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego (Wydawnictwo Naukowe Scholar) i współautorem Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland (Wydawnictwo Naukowe Scholar) oraz kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim. Uczestnik polskich i międzynarodowych zespołów badawczych w różnych rolach, tzn. jako wykonawca, główny wykonawca i kierownik. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Society for Rural Sociology. W latach 2002-2003 pełnił funkcję członka zarządu sekcji Socjologii Wsi PTS.

Zespoły badawcze:

– Projekt Komisji Europejskiej: ESPON Escape, European Shrinking Rural Areas: Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance (ESCAPE), Nr EE/SO1/071/2019. Kierownik narodowy. 2019 –

– Projekt Narodowego Centrum Nauki OPUS 8, Nr 2014/15/B/HS6/01228: Agritourism Farms and Associations in Poland. Social Movement in statu nascendi? Kierownik Projektu. 2015-2017.

– Projekt badawczy MNiSW, NN 116 127334, Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010. Wykonawca. (kierownik prof. Krzysztof Łabedź UP).

– Projekt badawczy MNiSW, Nr 2 H02E 013 23 W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi na przełomie wieków. Główny wykonawca. (kierownik prof. Krzysztof Gorlach UJ).

– Projekt badawczy: The National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER): EU Enlargement and the Organization of Agricultural Interests in Poland. Główny wykonawca. (kierownik prof. Maryjane Osa – University of South Carolina).

– Projekt Centrum Doradztwa Rolniczego. “Preparing the Comprehensive Program of the Support and Trainings for Agritourists Farms”. (planowanie badań i raport końcowy).

Wybrane publikacje:

1. G. Foryś. (2016). Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa s.354.

2. Kasprowicz D., Foryś G., Murzyn D. (2016). Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland. An Introduction. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 220.

3. Foryś G.(2008). Dynamika sporu. Protesty rolników w III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 242.

4. Gorlach K., Foryś G. (red.) (2005). W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.297.

5. G. Foryś. (2019). “Agritourism in Poland: a new social movement” [w:] J. Devlin (red.) Social Movements Contesting Natural Resource Development. Routledge. London, s. 167-182.

7. G. Foryś. (2019). „Od ruchów chłopskich do protestów rolniczych” (w:) Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin (red.) Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar, IRWiR PAN, Warszawa, s. 599- 627.

8. G. Foryś. (2017). „Ruch agroturystyczny w Polsce jako nowy ruch społeczny. Implikacje teoretyczne i empiryczne”. Przegląd Socjologiczny, Łódź, s.113-137.

9. G. Foryś. (2016). „Ruchy społeczne. Pomiędzy oporem i opozycją?” (w:) Polityka i Społeczeństwo nr 1(14), Wydawnictwo UR, Rzeszów , s. 47-56.

10. G. Foryś. (2015). „Kulturowe aspekty aktywności protestacyjnej rolników w Polsce” (w:) Studia Socjologiczne nr1, s. 19-44.

11. G. Foryś, K. Gorlach. (2015). Defending interests: Polish Farmers’ Protests under Postcommunism. (w:) Bert Klandermans, Cornelis van Stralen, Movements in Times in Democratic Transition, Philadelphia: Temple University Press, s.316-340.

Społeczeństwa demokratyczne, które zagwarantowały obywatelom wolność polityczną powiększając jednocześnie despotyzm administracyjny, reprezentują bardzo osobliwy sposób myślenia. Uważa się tam, że obywatelom nie można powierzyć drobnych spraw, do których wystarcza zdrowy rozsądek, natomiast powierza się im wielkie prerogatywy w dziedzinie rządzenia państwem. Są oni na zmianę zabawką w ręku władzy lub jej zwierzchnikami, są czymś więcej niż królowie i czymś mniej niż ludzie zarazem. Trudno zresztą zrozumieć, w jaki sposób ludzie, którzy wyrzekli się rządzenia samymi sobą, mogliby dokonać właściwego wyboru tych, którzy mają nimi rządzić. Trudno uwierzyć, by głosowanie zniewolonych ludzi mogło kiedykolwiek powołać rząd liberalny, silny i mądry.

        Alexis de Tocqueville „O demokracji w Ameryce”.

 

Aktualności

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031