Przejdź do treści

Projekt „Pokolenia Wolności”

W Instytucie Politologii UP w Krakowie (obecnie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji) od 2017 roku realizowany jest projekt badawczy pt. „Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza”.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr grantu: 2016/23/D/HS5/00902).

 

Kierownik projektu: dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP

Wykonawca: dr Mateusz Kamionka

***

„Pokolenie wolności” oznacza przede wszystkim pewną grupę ludzi, których czas narodzin oraz – w szczególności – okres pierwotnej i wtórnej socjalizacji przypadł na specyficznie nowe warunki, odmienne od tych, w których większość swojego życia spędzili ich rodzice i starsi koledzy czy koleżanki. „Pokolenie wolności” to inaczej pokolenie czasu wolności, demokratyzacji, urynkowienia gospodarki, umacniania suwerenności, uniezależniania się od starych – niedemokratycznych – struktur politycznych. To pokolenie ludzi, którzy nie mogą pamiętać „starego” systemu, gdyż go bezpośrednio nie doświadczyli. Z uwagi na ten fakt, to nowa rzeczywistość społeczno-polityczna powinna w największym stopniu kształtować właśnie ich postawy.

 

Metaforycznie mówi się często o młodzieży, że jej poglądy, wizje i wartości stanowią barometr zmian i nastrojów społecznych. Dlatego też, punktem odniesienia dla tego, co już wiemy oraz czego dowiemy się w przyszłości o młodych polskich obywatelach (a przez to pośrednio o jakości polskiej demokracji) mogą być analogiczne dane gromadzone w toku badań realizowanych wśród ich rówieśników z krajów postradzieckich. Ich analiza powinna pomóc lepiej zrozumieć niejednolitość i wieloliniowość procesów transformacji ustrojowej, które stanowią zarazem źródło, jak i końcowy efekt społecznych postaw.

Pierwotnym motywem podjęcia tej problematyki była chęć zrozumienia podobieństw i różnic, a także specyfiki zmiany społecznej oraz roli, jaką w niej odgrywają młode pokolenia Polaków i Ukraińców – „pokolenia wolności”. W sposób naturalny jednym z centralnych zagadnień okazała się kultura polityczna młodych ludzi w obu krajach. Głównym celem badawczym uczyniono identyfikację i szczegółowy opis tej kultury ze szczególnym uwzględnieniem trzech problemów:

(1) poczucia i sposobu rozumienia patriotyzmu oraz tożsamości narodowej;

(2) rozumienia i stosunku do demokracji (jako wartości i sposobu jej funkcjonowania) oraz stosunku do instytucji państwa (szacunku, legitymizacji władzy, przestrzegania prawa itp.);

(3) dominujących wzorów zachowań w sferze publicznej i politycznej.

 

Badaniem ankietowym objęto próbę 980 polskich oraz 1043 ukraińskich studentów z 14 największych ośrodków akademickich w każdym kraju. W przypadku Polski były to: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. W przypadku Ukrainy natomiast: Charków, Chersoń, Czerniowice, Dniepro, Głuchów, Kijów, Lwów, Nieżyn, Odessa, Perejasław, Połtawa, Sumy, Użhorod oraz Winnica.

 

Raport podsumowujący ukraińską część badań znajduje się TUTAJ: NCN_UA_raport

Aktualności

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031