Przejdź do treści

dr hab.prof. UP Stefan Bielański

dr hab.prof. UP  Stefan Bielański

Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Italian studies”

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Obszarowych

stefan.bielanski@up.krakow.pl

ORCID: 0000-0002-0182-2095

publikacje:


dyżury: Urlop naukowy do 28.02.2022 r.

Adres e-mail: stefan.bielanski@up.krakow.pl

Specjalizacja: Doktorat w zakresie nauk historycznych (UJ, 1992); Habilitacja w zakresie nauk o polityce, specjalność historia myśli politycznej (UJ, 2009)

Zakres aktualnych zainteresowań naukowych: Włoska myśl polityczna; Historia polityczna Włoch; Geopolityka; Historia sportu, Media i sport

Od 2010: profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) w Krakowie; od 2011: dyrektor Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego “Mediterraneum”; od 2020 profesor uczelni, od 2021 w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UP w Krakowie, kierownik Zespołów Badawczych „Italian Studies” oraz „Historia Myśli Geopolitycznej” oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji na UP w Krakowie

Doświadczenia międzynarodowe:

1988-1989 – stypendium w Istituto per gli Studi Storici di Napoli (Włochy); 1990 – Fondazione Luigi Einaudi oraz 1991 – Fondazione Luigi Firpo, Torino (Włochy); 1993 – Istituto di Storia Economica “Francesco Datini”, Prato (Włochy); 1994 – Università degli Studi di Firenze (Włochy); 1995 – Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano (Włochy); 1996 – Fondazione “Giorgio Cini”, Venezia (Włochy); 1997 – Università degli Studi di Bologna (Włochy); 2004 – European University Institute Research Laboratory, Fiesole (Włochy).

2000-2014 – członek Komitetu Naukowego oraz kierownik Modułu Lokalnego międzynarodowych studiów podyplomowych Master in European Studies: “The Process of Building Europe” (koordynator: Uniwersytet w Sienie)

2001 – wykłady na Università degli Studi di Siena (Włochy) i na Universidade de Coimbra (Portugalia) (program Erasmus); 2003, 2007-2017 – wykłady na Università degli Studi di Milano (program Erasmus); 2015 – wykłady na Università del Litorale/University of Primorska, Capodistria/Koper (Słowenia) (program Erasmus); 2017 – wykład na Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Scienze Politiche we współpracy z Istituto Polacco a Roma); 2018-2019 – wykłady na Università Telematica eCampus di Novedrate (Como) (program Erasmus).

Udział w życiu naukowym i społecznym:

2015-2019 – członek Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki

2017-2019 – kierownik projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) „Edycja pism politycznych Giovanniego Botera (1544-1617). Della Ragion di Stato Libri Dieci, Venetia. M.D.LXXXIX”.

Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG)

Członek Stowarzyszenia Italianistów Polskich (SIP)

Członek Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI)

Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika „Przegląd Geopolityczny” oraz Redaktor Tematyczny czasopisma „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”.

PUBLIKACJE NAUKOWE (wybór)

1. Niccolò Machiavelli, Historie florenckie (przekł. K. Estreicher, oprac. krytyczne przekładu S. Widłak, B. Bielańska; wstęp S. Bielański), PWN, Warszawa-Kraków 1990

2. La biografia storica in Giovanni Bolero, [w:] Botero e la „Ragion di Stato”. Atti del Convegno in memoria di Luigi Firpo (a cura di A.E. Baldini), Leo S. Olschki Editore, Firenze 1992

3. Il “tempo libero” della nobiltà polacca alla luce delle relazioni e descrizioni degli autori italiani dei secc. XVI-XVIII, in: Il tempo libero. Economia e società. Secc. XIII-XVIII (a cura di S. Cavaciocchi), Le Monnier, Firenze 1995

4. Giovanni Botero. Historyk i pisarz polityczny epoki Kontrreformacji, Universitas, Kraków 1995

5. San Marino, Watykan, Włochy, w: Encyklopedia Historyczna Świata, t. IX , Europa część 2 (red. A. Pankowicz, A. Podraza), Kraków 2001

6. Tradycje federalizmu we Włoszech. Studia nad włoskim piśmiennictwem historyczno-politycznym XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Carlo Cattaneo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002

7. Le tradizioni storiche, politiche e culturali della respublica nobiliare polacco-lituana e il problema dell’identità dell’Europa centro-orientale, [w:] Identitade Europeia e Multiculturalismo (coord. M.M. Tavares Ribeiro), Quarteto, Coimbra 2002

8. L’evoluzione del concetto della frontiera orientale dell’Europa nella storiografia polacca, [w:] Ideias de Europa: Que Fronteiras ?, Quarteto, Coimbra 2004

9. Il pensiero politico e storico del Risorgimento italiano nella storiogragfia polacca dell’Ottocento e del Novecento, [w:] Storia e percorsi del federalismo. L’eredità di Carlo Cattaneo (a cura di D. Preda e C. Rognoni Vercelli), Il Mulino, Bologna 2005

10. Koncepcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej we włoskiej myśli politycznej lat 50. i 60. XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

11. Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych (red. T. Gąsowski, S. Bielański), Historia Iagellonica, Kraków 2009

12. Opinie o Rzeczpospolitej Polsko-Litewskiej i Wielkim Księstwie Moskiewskim w pismach o. Antonia Possevina SJ i Giovanniego Botera. Analiza porównawcza, [w:] Antonio Possevino SJ (1533-1611). Życie u dzieło na tle epoki (red. D. Quirini-Popławska), Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

13. „Il Mondo Nuovo” w dziele Giovanniego Botera „Le Relationi Universali”, [w:] Itinera clericorum: kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych (red. D. Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz), Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Kraków 2014

14. Ideas of Europe in Poland: federalist projects for East and Central Europe, [w:] European Integration between History and New Challenges, edited by A. Landuyt, Il Mulino, Bologna 2014

15. Federalismo europeo nel pensiero politico italiano del XX secolo, [w:] L’Italia e la cultura europea, Francesco Cesati Editore, Firenze 2014

16. La frontiera che cambio` più volte. I confini orientali della Polonia in età moderna e contemporanea, [w:] Frontiere e immagini d’Europa/Frontieres et Images de l’Europe/Borders and Images of Europe, a cura di A. Landuyt, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2014

17. Il Commento di Konstanty Grzybowski a „Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Saggi e studi (red. W. Kozub-Ciembroniewicz, S. Bielański, M. Kiwior-Filo), Księgarnia Akademicka, Kraków 2015

18. Giovanni Botero, O racji stanu. Edycja krytyczna pism politycznych Giovanniego Botera (1544-1617). Della Ragion di Stato Libri Dieci. Venetia. M.D.LXXXIX (wstęp, komentarz i przypisy S. Bielański, tłum. z j. włoskiego B. Bielańska), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

19. Alessandro Campi, Niccolò Machiavelli o spiskach. Walka o władzę we Włoszech epoki Odrodzenia (oprac. S. Bielański, przekład z j. włoskiego B. Bielańska), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020