Przejdź do treści

dr Ewa Fogelzang-Adler

dr Ewa Fogelzang-Adler

Katedra Myśli Politycznej

ewa.fogelzang-adler@up.krakow.pl

pok: 226

ORCID: 0000-0002-7174-3405

publikacje:


dyżury: Wtorek: 18:30-19:30 (MS Teams) Piątek: 15:30-16:30 (MS Teams) Dyżury po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.

PROFIL SEMINARYJNY LICENCJACKI


doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Myśli Politycznej; absolwentka nauk politycznych – specjalność dziennikarska w Instytucie Nauk Politycznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz filologii polskiej – specjalność pedagogiczna, Uniwersytet Łódzki; rozprawa doktorska obroniona w Uniwersytecie Jagiellońskim: promotor prof. dr hab. Michał Śliwa, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prof. dr hab. Andrzej Wojtas.

Zainteresowania naukowe – polska myśl polityczna końca II Rzeczypospolitej oraz lat II wojny światowej, polityzacja prasy w okresie PRL; autorka pięciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji, redaktorka, współredaktorka czterech monografii.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Nauka o państwie i prawie, Język jako narzędzie komunikacji, Język w komunikowaniu publicznym, Warsztaty efektywnej komunikacji językowej, Metody samokształcenia i samorozwoju.