Przejdź do treści

dr Mateusz Kamionka

dr Mateusz Kamionka

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Obszarowych

mateusz.kamionka@up.krakow.pl

pok: 302

ORCID: 0000-0002-7316-145X

publikacje:


dyżury: Wtorek 11.00 - 12.30 (Ms Teams) Środa 10.00 - 12.30 - stacjonarnie, pok. 302 – po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym ze studentem

PROFIL SEMINARYJNY LICENCJACKI


Politolog, specjalność: Obszar postradziecki. Pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji od 2020 roku, natomiast, jako student, następnie doktorant związany z Uniwersytetem Pedagogicznym od 2007 roku. Pracę doktorską obronił w 2020 roku, została poświęcona analizie wzorów zmian społeczno-politycznych w świadomości ukraińskiej młodzieży studenckiej. W okresie studiów związany również z Petersburskim Uniwersytetem Państwowym oraz Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. Przed przystąpieniem do grona doktorantów, przez rok mieszkał w Sumach w wschodniej Ukrainie, gdzie jako Wolontariusz Europejski pracował w organizacjach pozarządowych, oraz był stażystą w Sumskim Uniwersytecie Państwowym.

Od 2015 roku pełnił misję już w dwunastu międzynarodowych misjach obserwacji wyborów (OBWE-ODIHR, AEGEE EUROPE i inne). Obecnie również w ramach wolontariatu prowadzi zajęcia dla studentów między innymi z Uniwersytetów w Nieżynie oraz Połtawie (Ukraina).  Specjalizuję się w zachowaniach młodzieży w sferze politycznej i społecznej obszaru postradzickiego, oraz środowiskiem organizacji pozarządowych w tym regionie.

Autor licznych artykułów przede wszystkim obcojęzycznych, publikowanych w czasopismach w Ukrainie, Rosji, redaktorem książek etc. Był też jedynym z wykonawców projektu „Pierwsze pokolenia wolności. Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Pomysłodawca i koordynator corocznych Polsko-Ukraińskich Szkół Letnich dla studentów. Prywatnie  wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO oraz miłośnik zwiedzania „z plecakiem” Azji Centralnej i Kaukazu.