Przejdź do treści

dr Agata Tasak

dr Agata Tasak

Katedra Myśli Politycznej

agata.tasak@up.krakow.pl

pok: 227

ORCID: 0000-0001-7200-2193

publikacje:


dyżury: Czwartek 11.00 - 12.15 (Ms Teams) Piątek 12.30 - 14.00 (Pokój 227)

PROFIL SEMINARYJNY LICENCJACKI


Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, specjalizacja-nauki o polityce
Absolwentka Nauk Politycznych i studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie Nauk o Polityce. Praca doktorska nt.  Koncepcje polityczne środowiska katolików świeckich skupionych wokół tygodnika ”Ład” ( w latach 1981-1989). Od 2007 roku adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (obecnie Instytut Nauk o Polityce i Administracji.
Zainteresowania naukowe i publikacje z zakresuproblematyki współczesnej polskiej myśli politycznej, działalności politycznej  katolików świeckich w Polsce, wzajemnych relacji pomiędzy polityką a katolicyzmem w Polsce, wzajemnych uwarunkowań pomiędzy polityką, władzą a  państwem.
Redaktor tematyczny w “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Politologica.
Koordynator ds. Jakości kształcenia na kierunku Politologia
Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich.