Przejdź do treści

STUDIA ADMINISTRACJA

STUDIA ADMINISTRACJA

Czym jest administracja?

Administracja to działania, czynności i różnorodne przedsięwzięcia, których celem jest realizacja interesów publicznych w administracji rządowej i samorządowej.

Studiując administrację nabędziesz:

 • wiedzę na temat funkcjonowania administracji w Polsce w innych państwach demokratycznych, instytucjach europejskich i międzynarodowych;
 • umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;
 • umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach;
 • umiejętności sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej;
 • umiejętności organizowania i kierowania zespołami;
 • umiejętności uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych, obywatelskich i gospodarczych związanych z administracją, jak również podejmowania działań, które będą chronić interes publiczny i słuszne indywidualne interesy jednostki;

 • umiejętności samodzielnego przygotowania wypowiedzi na temat istotnych zagadnień związanych z administracją;
 • umiejętności identyfikacji oraz rozwiązywania problemów związanych z działaniem administracji.

Studia na kierunku Administracja pozwala pozyskać wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami administracji publicznej, o technikach pozyskiwania danych i informacji, normach i zasadach prawnych i etycznych panujących w strukturach i instytucjach administracyjnych, czy też podstawowych procesach zachodzących w gospodarce rynkowej.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również nauk ekonomicznych.

Studia ADMINISTRACJA w INPA to:

 • nauka umiejętności nowoczesnego podejście do jakości obsługi petenta w instytucjach administracji publicznej;
 • gwarancja nabycia kompetencji społecznych do działania w sposób obywatelski (społeczny), wszechstronnego przygotowania do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych;
 • gwarancja uczestnictwa w kursach prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • możliwość udziału w interdyscyplinarnych projektach badawczych;
 • możliwość uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych projektach i wydarzeniach naukowych;
 • możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+, wizyt zagranicznych wykładowców, kontakty ze studentami z zagranicy;
 • możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie praktyk i stażów w podmiotach administracji samorządowej i rządowej.

Zachęcamy, zobacz nasze plany studiów.

 

A co po studiach na kierunku administracja?

Absolwenci kierunku administracja studia pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja lub kierunkach pokrewnych (np. politologia, ekonomia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse publiczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe) oraz na studiach podyplomowych (np. administracja samorządowa). Ukończenie administracji daje szansę na znalezienia pracy w gospodarce, administracji publicznej czy polityce (money.pl).

Nasi absolwenci administracji pracują m.in.:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych;
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako, specjaliści d.s. marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

 

Oferujemy studia licencjackie (pierwszego stopnia), jak też magisterskie (drugiego stopnia), w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Ofertę dydaktyczną uzupełniają studia podyplomowe. Wybrało nas  tysiące studentów, a nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy.

STUDIA POLITOLOGIA

Dołącz do nas!

Przejdź do rekrutacji

 

ZNAJDŹ (I POLUB) NAS NA FACEBOOKUhttps://www.facebook.com/inpaup

KOŁO NAUKOWE: https://www.facebook.com/knsip

Aktualności

grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031