STUDIA ADMINISTRACJA

https://www.youtube.com/watch?v=yWC2M3rHv1I Administracja to działania, czynności i różnorodne przedsięwzięcia, których celem jest realizacja interesów publicznych w administracji rządowej i samorządowej. wiedzę na temat funkcjonowania administracji w Polsce w innych państwach demokratycznych, instytucjach europejskich i międzynarodowych; umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce; umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach; … Czytaj dalej STUDIA ADMINISTRACJA