Przejdź do treści

Praktyki

Realizacja PRAKTYK ZAWODOWYCH w czasie pandemii COVID-19

Uwaga:

Zmiany w procedurze na czas pandemii COVID-19

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wysłanie informacji o rozpoczęciu praktyki do Kierownika ds. Praktyk najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów, pełna nazwa firmy/instytucji, kontakt do opiekuna praktyki)
 2. Dokumentem stanowiącym podstawę dla zaliczenia praktyki jest SPRAWOZDANIE (wzór na stronie) – wypełnia student – uzyskuje akceptację opiekuna praktyk.
 3. Praktyki trwają min. 3 tygodnie (120h) – z czego 20 godzin może zostać przeznaczone na przygotowanie do praktyk (CV, przygotowanie zadań aplikacyjnych, przypomnienie sobie netykiety, …), co musi być uwzględnione z sprawozdaniu.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyk:

 • Porozumienie”. Scan/zdjęcie dokumentu podpisanego od pracodawcy – należy uzyskać jeśli jest to możliwe przed rozpoczęciem praktyki. Jeśli nie jest to możliwe należy uzyskać maila ze zgodą na realizację praktyk. Kopię takiego maila proszę przesłać na adres email (właściwego dla kierunku studiów) Kierownika ds. Praktyk najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.
 • 1 egzemplarz „Skierowania” – jeśli firma lub organizacja oczekuje uzyskania takiego dokumentu proszę o kontakt na adres email (właściwego dla kierunku studiów) Kierownika ds. Praktyk, w mailu proszę o informacje: nazwa firmy, osoba kontaktowa (telefon) i adres do korespondencji oraz przesłanie wypełnionego Skierowania.
 • Oświadczenie RODO
 • Sprawozdanie

 

W razie pytań, wątpliwości prosimy Studenta/kę o kontakt z Kierownikiem ds. Praktyk (właściwym dla kierunku studiów).

 

 1. Przed rozpoczęciem praktyk Praktykant/ka musi:
 • Skontaktować się z firmą/organizacją i zapytać: czy chcą (i na jakich warunkach) przyjąć Praktykanta/kę (możliwa jest praca online)
 • Sprawdzić czy zadania w ramach praktyki będą zgodne z kierunkiem studiów (w razie wątpliwości skonsultować się z Kierownikiem ds. Praktyk), uzyskać zgodę firmy
 • Przesłać firmie/organizacji wzór porozumienia ze swoimi danymi
 • Napisać maila (zachować kopię) na adres Kierownika ds. Praktyk najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki z następującymi informacjami:

 

Student: Imię i nazwisko studenta, kierunek studiów, email uczelniany

Nazwa i adres Zakładu Pracy (miejsca realizacji praktyki)

Opiekun praktyki (Imię i nazwisko opiekuna praktyki z Zakładu Pracy)

Termin odbycia praktyk (od – do):

Forma realizacji praktyki (zdalna czy stacjonarna)

Ilość godzin pracy

Temat maila „Praktyki”.

W załączniku porozumienie.

 1. Kierownik ds. Praktyk może nie podpisać dokumentów/nie wyrazić zgody na praktykę. Jeśli będzie miał wątpliwości dot. praktyki (np. przy braku zgodności miejsca praktyk z kierunkiem studiów) prześle wtedy informację o konieczności zgłoszenia się na dyżur (online)
 1. Dokumenty, które zostają w Instytucji, gdzie odbywana jest praktyka:
 • 1 egzemplarz „Porozumienia
 • 1 egzemplarz „Skierowania

ZALICZENIE PRAKTYK – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Podstawą zaliczenia praktyk jest rzetelna ich realizacja, wysłanie maila z pełną informacją o ich rozpoczęciu, dostarczenie sprawozdania i scanów/zdjęć dokumentów (do miesiąca po zakończeniu praktyki).

Mail zawierający z informację o zrealizowanej praktyce powinien zawierać:

 1. Sprawozdanie z praktyki Studenckiej wraz z załącznikami
 2. Potwierdzenie z Zakładu Pracy o odbyciu praktyki – scan z pieczątką zakładu i opinią nt. pracy Praktykanta/Praktykantki
 3. CV (dla osób, które wykorzystały czas praktyk na jego przygotowanie)
 4. Scan lub zdjęcie oświadczenia RODO
 5. Scan lub zdjęcie porozumienia podpisanego przez firmę
 6. Inne…

Sprawozdanie wypełnia Student i wysyła do zatwierdzenia (podpisy) do firmy, w której realizuje praktykę – odesłany scan jest dla nas podstawą rozliczenia.

 

W razie potrzeby podsumowania lub wyjaśnienia wątpliwości Kierownik ds. Praktyk dopyta o realizowaną praktykę wybrane osoby wykorzystując narzędzia pracy online (dyżur).

 • Kierownik ds. Praktyk nie zaliczy praktyk jeśli:

– dokumenty nie są kompletne

– dokumenty nie są uzupełnione

– dokumenty wypełnione są nieczytelnie

– istnieje podejrzenie niezrealizowania celów praktyki

Uwaga:

 • nadal istnieje możliwość realizacji praktyki w trybie stacjonarnym (jak przed pandemią), trzeba jednak wcześniej powiadomić o tym Kierownika ds. Praktyk właściwego dla danego kierunku studiów: dr Joannę Gajdę, dr Małgorzatę Kmak, dr Barbarę Węglarz

Dyżury w sprawie praktyk:

 • Dla kierunku: Administracja

Kierownik praktyk: dr Małgorzata Kmak (malgorzata.kmak@up.krakow.pl)

Wtorek: 8:30 – 10:30

(z możliwością uzgodnienia terminu indywidualnych spotkań w inny dzień na prośbę studenta wysłaną do Kierownika drogą mailową)

 • Dla kierunku: Politologia (rolę opiekuna pełni obecnie dr Barbara Węglarz)
 • Dla kierunku: Stosunki międzynarodowe 

Kierownik praktyk: dr Barbara Węglarz (barbara.weglarz@up.krakow.pl)

Poniedziałek w godz. 14.00-15.00, e-dyżur (kontakt mailowy)

Poniedziałek w godz. 17.00-18.00, co 2 tyg. od 01.03 e-dyżur (kontakt mailowy)

Aplikacja MsTeams– indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

 

PRAKTYKI – realizacja tradycyjna

 1. INFORMACJE OGÓLNE 
 • obowiązkowe*
 • muszą być zgodne z kierunkiem studiów
 • są bezpłatne
 • trwają min. 3 tygodnie (120h)
 • studenci studiów stacjonarnych muszą odbyć je do końca V semestru
 • studenci studiów niestacjonarnych muszą odbyć je do końca IV semestru

*/ w szczególnych przypadkach student może starać się o zwolnienie z praktyk – patrz „Regulamin SPZ w IP” oraz „Podanie o zwolnienie z praktyk”; należy również skontaktować się z Koordynatorem ds. Praktyk Studenckich.

 1. JAK  PRZYGOTOWAĆ  SIĘ  DO  ODBYCIA  PRAKTYK – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Dokumenty potrzebne podczas praktyk:

 • 2 egzemplarze „Porozumienia
 • 1 egzemplarz „Skierowania
 • Indywidualny program praktyk
 • Dziennik praktyk

Przypominamy o potrzebie ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków.

Przed rozpoczęciem praktyk:

 • Zdecydować w jakiej firmie/organizacji chce Pan/Pani zdobyć doświadczenie zawodowe, zebrać informacje o firmie/organizacji
 • Sprawdzić czy zadania w ramach praktyki będę zgodne z kierunkiem studiów, uzyskać zgodę firmy
 • Wydrukowane i wypełnione 2 egz. „Porozumienia” i 1 egz. „Skierowania” należy przynieść do Koordynatora w godzinach dyżurów lub wrzucić do znajdującej się w Sekretariacie Instytutu Politologii przegródki Koordynatora ds. praktyk
 • Podpisane przez Koordynatora dokumenty będą z powrotem umieszczone w przegródce znajdującej się w Sekretariacie Instytutu Politologii – stąd można je odebrać
 • Koordynator może nie podpisać dokumentów jeśli będzie miał wątpliwości dot. praktyki (np. przy braku zgodności miejsca praktyk z kierunkiem studiów). W takim przypadku Koordynator dołączy do niepodpisanych dokumentów informację o konieczności zgłoszenia się na dyżur.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości Pełnomocnik zaprasza na dyżur lub do kontaktu mailowego (w ten sposób można np. potwierdzić, czy wybrane miejsce praktyk będzie zgodne z kierunkiem studiów).

Dokumenty, które zostają w Instytucji, gdzie odbywana jest praktyka:

 • 1 egzemplarz „Porozumienia
 • 1 egzemplarz „Skierowania
 1. JAK  UZYSKAĆ  ZALICZENIE  PRAKTYK – PROCEDURA POSTĘPOWANIA
 • do trzech miesięcy od momentu zakończenia praktyki do Koordynatora należy dostarczyć kompletne i uzupełnione dokumenty:

– 1 egzemplarz „Porozumienia
– Indywidualny program praktyk
– Dziennik praktyk
– Opinię

 • dostarczenie dokumentów:

OSOBIŚCIE (w godzinach dyżurów)

– Koordynator nie przyjmuje dokumentów przekazanych w inny sposób, niż osobiście (tzn. zostawionych w przegródce w sekretariacie INPA lub przesłanych pocztą – nawet listem poleconym)

– w czasie składania dokumentów Koordynator dopyta o realizowaną praktykę

 • Koordynator nie zaliczy praktyk i zwróci dokumenty jeśli:

– dokumenty nie są kompletne (wymagane – porozumienie, dzienniczek, opinia, indywidualny program praktyk)

– dokumenty nie są uzupełnione

– dokumenty wypełnione są nieczytelnie

 1. DRUKI I DOKUMENTY DO POBRANIA:

Aktualności

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031