Przejdź do treści

Zasady dokumentacji i walidacji efektów kształcenia

Zasady dokumentacji i walidacji efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w Instytucie Politologii (projekt)

  1. Dokumentacja efektów kształcenia dotyczy wszystkich zajęć realizowanych według programów studiów zgodnych z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacyjnych (KRK) a następnie programów przygotowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji
  2. Za walidację efektów kształcenia i dokumentowanie tego procesu odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki realizujący zlecony w danym roku akademickim program nauczania. Podstawą dokumentacji jest karta kursu stanowiąca element programu i  plan studiów oraz zawierająca projekt realizowanych w ramach kursu efektów kształcenia. Wyniki egzaminów i zaliczeń  stanowiących formę sprawdzenia efektów kształcenia należy w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego wpisywać do systemu WU
  3. Prowadzący kurs ma obowiązek zapoznać studentów z programem kursu, projektowanymi efektami kształcenia, literaturą, przewidywaną formą walidacji efektów, w tym kryteriami oceny prac lub egzaminów
  4. Kwestionariusze, testy, wykazy pytań egzaminacyjnych , tematy prac pisemnych oraz wszelkie inne formy walidacji efektów kształcenia kursów/modułów  zrealizowanych w danym roku akademickim powinny być przekazane koordynatorowi  Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia do 28 lutego w przypadku przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym i do 30 września roku kolejnego, w przypadku przedmiotów zakończonych w semestrze letnim
  5. Zmiany w kartach kursów polegające na aktualizacji treści programowych, literatury lub form walidacji efektów kształcenia powinny być dokonywane w terminie nie późniejszym niż tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru. W przypadku niepoinformowania koordynatorów oraz pracownika odpowiedzialnego za stronę internetową jednostki obowiązują ustalenia zawarte w istniejącej karcie kursu
  6. Kierunkowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia analizują stosowane na danym kierunku formy walidacji oraz przygotowują sprawozdanie dla Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Syntetyczna forma sprawozdania jest przedstawiana Dziekanowi oraz Radzie.

Aktualności

lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031